Кафедра компьютерной физики ВНУ им. В. Даля

ВІДКРИТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ФІЗИЧНІ ЧИТАННЯ

27 травня 2011 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Кафедра фізики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує до обговорення нових результатів, отриманих науковими школами університетів, академічних інститутів та інших науково-технічних структур на Відкритих Університетських Фізичних Читаннях, присвячених Дню Науки в Україні (21 травня ).

Організаційний комітет Читань

Голова: д. т. н., проф. Голубенко Олександр Леонідович, ректор СНУ ім. В. Даля
Співголови: д. т. н, проф. Осенин Юрій Іванович, проректор СНУ ім. В. Даля,
д. ф-м. н., проф. Голубничий Петро Іванович, зав. кафедри фізики СНУ ім. В. Даля
Члени оргкомітету: к. т. н., доц. Кривоносов Сергій Дмитрович, декан факультету природничих наук СНУ ім. В. Даля,
д. ф-м. н., проф. Филоненко Анатолій Дмитрович, співробітник кафедри фізики СНУ ім. В. Даля,
к. ф-м. н., доц. Хорошун Ганна Миколаївна, співробітник кафедри фізики СНУ ім. В. Даля
Заявку на участь у Відкритих Університетських Фізичних Читаннях надсилати до 25 травня 2011 року за адресою mailto:an_khor@i.ua Хорошун Ганні Миколаївні

1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Вчений ступінь, звання, посада, місце роботи, (прізвище та ініціали співавторів роботи)
3. Назва доповіді
4. Тези до 300 слів
5. Передбачувана форма участі – пленарна доповідь (по можливості презентація в Power Point) або стендова доповідь
6. Телефон або адреса електронної пошти
7. Роботи учасників конференції, представлені на Читаннях, можуть бути опубліковані у Віснику СНУ ім. В. Даля (підтвердити намір щодо публікації).

Адреса секретаріату оргкомітету:
91034, м. Луганськ, кВ Молодіжний 20а, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, корпус №11
Телефони: (8-0642)-500-829 (деканат факультету природничих наук),
(8-0642)-500-826 (кафедра фізики)
E-mail: mailto:pigolub@gala.net – адреса співголови орг. комітету д. ф-м. н., проф. Голубничого П.І.

Яндекс.Метрика